www.slangy.cz

O knize  |  O češtině  |  Argot  |  slangy  |  Ohlasy  |  vaše příspěvky  |  kontakt


ukázky z knihy
napsat příspěvek
objednat knihu

Autorský kolektiv

Editoři

Spoluautoři

Konzultanti

Poděkování

Za spolupráci a pomoc dále děkujeme PhDr. Marii Čadkové, PhDr. Janě Klusákové, Vladimíru Procházkovi, Jitce Bednářové, Erně Běhounkové, Anně Sobotkové, Mgr. Tomášovi Pavlů, Janě Vackové, Janu Blahákovi, Marii Kantůrkové, DiS., PhDr. Haně Chumové, Romanu Spáčilovi, Ladislavu Sýkorovi a p. Františku Líznovi. Velký dík patří také příslušníkům Policie ČR za aktuální informace o současném kriminálním slangu.

Copyright © Maxdorf 2006-2008

NAVRCHOLU.cz