www.slangy.cz

O knize  |  O češtině  |  Argot  |  slangy  |  Ohlasy  |  vaše příspěvky  |  kontakt


ukázky z knihy
napsat příspěvek
objednat knihu

Slovník roku 2007

Ve 14. ročníku prestižní soutěže Slovník roku 2007 se Slovník nespisovné češtiny umístil na 1. místě v kategorii „Výkladový slovník a encyklopedické dílo“. Soutěž vyhlašuje každoročně Jednota tlumočníků a překladatelů (www.jtpunion.org).

Přehled vítězů této kategorie z předchozích let:

2006: Nový akademický slovník cizích slov A-Ž; Academia (Velký lékařský slovník z nakladatelství Maxdorf se umístil v této kategorii na 3. místě)

2005: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; Libri

2004: Šumava. Příroda - historie – život; Baset

 

 

[ZPĚT]

Copyright © Maxdorf 2006-2008